top of page
Een andere kijk op het stellen van diagnoses en de behandeling van fysieke en mentale klachten 

Praktijk Ayna

BEHANDELING

Zet de eerste stap naar een gezonder lichaam met Osteopatische Technieken en Life-style Coaching.

BEDRIJVEN

Fit 4 Purpose Program

Investeren in welzijn van uw medewerkers door het inschakelen van een professionele therapeut.

VERGOEDINGEN

Wellicht komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering.

Over mij

Mijn ondernemerschap was al vroeg aanwezig, op 18 jarige leeftijd startte ik een discotheek, dit was, vooral in die tijd, een plaats waar jongeren zich thuis voelden.

Door de jaren heen heb ik managersfuncties vervuld en benaderde deze rol met een andere visie. In mijn optiek zijn de betrokkenheid en het respect de belangrijke items. Deze rol heb ik altijd met voldoening vervuld, maar mijn visie werd mij niet altijd in dank afgenomen.


Uiteindelijk heb ik voor mijzelf gekozen en na mijn studies startte ik, samen met mijn vrouw, een praktijk om mensen op een brede basis te ondersteunen. De voldoening van deze werkzaamheden veranderde in een passie welke ik momenteel met veel liefde uitoefen.

CONTACT GEGEVENS

Kerkenland 7, 

8081 WD, Elburg

info@praktijk-ayna.nl

Tel: 0525 685783

KVK 08148863

AVG verklaring

Huiselijk geweld

In november 2016 is de signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld op de thema’s kindermishandeling en mensenhandel. Ook ontwikkelingen, zoals de komst van Veilig Thuis en de kennis die er nu is over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, zijn hierin verwerkt. De vernieuwde kaart bestaat uit een papieren en een digitale versie die voor iedereen makkelijk te gebruiken en snel toegankelijk is, ook op telefoons en tablets.

Kijk voor meer informatie 

Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De grootste wijziging die de AVG meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of zelfstandige professional zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG.

Hartelijk dank voor uw bericht! We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

contact
bottom of page