top of page

Vergoedingen

Het consult: 

Consulten vinden plaats volgens afspraak en duren gemiddeld een uur. Een consult bedraagt 80 euro per uur. Kortere of langere behandelingen worden naar rato berekend.

 

Vergoeding door verzekeraar:


Ik ben aangesloten en geregistreerd bij de beroepsvereniging VBAG en RBCZ.

Op grond van deze registratie worden consulten geheel dan wel gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Mens sana in corpore sano -  Juvenalis

Albert Maas

bottom of page